สิทธิขณะเป็นนักศึกษาวิชาทหาร

                    นศท. ที่มีอายุครบ 17 ปีบริบูรณ์อย่างเข้า 18 ปี ในพุทธศักราชใดให้ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีเป็นทหารกองเกินในพุทธศักราชนั้น

                    นศท.ชั้นปีที่ 1 – 3 ถ้าผู้ใดมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์และจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในปีถัดไปต้องแจ้งให้สถานศึกษาดำเนินการขอยกเว้นฯ โดยต้องนำสำเนา สด.๙ และสำเนาทะเบียนบ้านให้สถานศึกษาดำเนินการ

                    นศท. ชั้นปีที่ 1 – 3 เคยขอยกเว้นฯ ไว้แล้ว แต่เมื่อโอนย้ายสถานศึกษาต้องดำเนินการขอยกเว้นฯ ใหม่

                    นศท. ชั้นปีที่ 4 – 5 มีสิทธิขอผ่อนผันการเรียกพล โดยนำสำเนา สด.๘ ( สมุดประจำตัวทหารกองหนุน ) หรือสำเนาหนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะสำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 หรือ สำเนาคำสั่งแต่งตั้งยศ, สำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อดำเนินการขอผ่อนผันไปยัง จทบ.ต้นสังกัด

                    การแต่งกายเครื่องแบบ นศท. บุคคลที่ รด. ,มทบ..จทบ.. ประกาศมีสภาพเป็น นศท. หลังจากได้รับการฝึกวิชาทหารไม่น้อย 16 ชั่วโมง มีสิทธิแต่งเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารได้ตาม พ.ร.บ. เครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารและเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร และเครื่องแบบผู้กำกัลนักศึกษษวิชาทหาร พ.ศ. 2521

                    การเพิ่มคะแนนพิเศษ นศท. ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ขึ้นไปมีสิทธิในการเพิ่มคะแนนตามชั้นปีที่สำเร็จการฝึกวิชาทหาร เมื่อสอบคัดเข้าต่อโรงเรียน ตามข้อบังคับ กห.ว่าด้วย โรงเรียนทหาร พ.ศ.2492 คือ

– – สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 1 เพิ่มให้ 3 ใน 100 คะแนนรวมทั้งสิ้น
– – สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 2 เพิ่มให้ 4 ใน 100 คะแนนรวมทั้งสิ้น
– – สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 เพิ่มให้ 5 ใน 100 คะแนนรวมทั้งสิ้น
– – สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 4 เพิ่มให้ 6 ใน 100 คะแนนรวมทั้งสิ้น
– – สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 5 เพิ่มให้ 7 ใน 100 คะแนนรวมทั้งสิ้น

                    การยกเว้นการเรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ นศท. ที่อยู่ในระหว่างการเข้ารับการฝึกวิชาทหารกองประจำการในยามปกติ พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ. 2497

Advertisements

About artyrabbit2005

'Ruksadindan For All...All For Ruksadindan'
This entry was posted in เรียน รด. แล้วได้อะไร. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s