ข้อผูกพันต่อทางราชการ

         เมื่อสำเร็จการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 หรือชั้นปีที่ 5 แล้วจะต้องเข้ารับราชาการ ทหารในการเรียกพล เพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึกวิชาทหารทดสอบความพรั่งพร้อม  เพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึกวิชาทหาร ทดสอบความพรั่งพร้อม หรือการระดมพลดังกล่าว มีกำหนดเวลา 10 ปี ตามระบบความควบคุมกำลังสำรอง    นับตั้งแต่วันที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 และเมื่อถูกเรียกพลให้ถือว่าเป็นปีแรกตามเงื่อนไขที่ผูกพัน หากหลีกเลี่ยง, ขัดขืน ไม่ปฏิบัติตามจะได้รับโทษ ตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ.2497 มาตรา 46, 47

Advertisements

About artyrabbit2005

'Ruksadindan For All...All For Ruksadindan'
This entry was posted in เรียน รด. แล้วได้อะไร. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s